Din mentale skov – coaching

Din mentale skov

Hvad er din mentale skov?

“Din mentale skov” er din hjernes neurale netværk og din hjernes forbindelser. Du skaber forandring i “din mentale skov” gennem coaching.

Hjernen udvikler sig gennem hele livet. Nye forbindelser dannes og styrkes hver dag. Og de gamle forbindelser vedligeholdes når du bruger dem.

De områder i hjernen der bruges ofte, danner et tæt netværk af forbindelser. Hver gang hjernen gør noget nyt dannes der forbindelser i et nyt område. Jo flere gange hjernen arbejder i det område – jo stærkere bliver netværket af forbindelser og styrker de handlinger og tanker som ligger placeret det sted i hjernen.

Forbindelserne og netværket i hjernen kan ses som et billede af stier i en skov.

Forbindelserne og skoven

Nogle stier er store og veletablerede
Store og veletablerede stier-ubevidste handlinger

De store stier ligger som faste og solide veje gennem skoven. Stierne er de områder i hjernen du bruger hver dag. Områder hvor dit neurale netværk er tæt fordi du har brugt det sted mange gange. Det er dine mere eller mindre ubevidste handlinger. Noget som du ikke tænker over, men bare gør.

Det kan f.eks. være dine morgenrutiner, hvor uret ringer på et bestemt tidspunkt. Du står op, går på badeværelset, laver kaffe, spiser morgenmad eller hvordan din morgen ellers forløber.

Hvilke rutiner støtter dig og hvilke rutiner begrænser dig?

Nogle stier i skoven er mindre og knapt så faste
Mindre og knapt så faste stier bevidst handling

Det er stier som du går på en gang imellem. Måske er der nogle som du af og til vover dig ud på, men du vedligeholder dem ikke. De stier er synlige og markerede. Du ved, at du kan bruge dem, hvis du har lyst eller behov. For at benytte de stier må du foretage en bevidst handling.

Måske har du brugt de stier på et tidspunkt, hvor du brød med en rutine og opnåede noget andet end du plejer.

Hvornår havde du sidste succes med, at gøre noget anderledes end du plejer?

I skoven er der ubetrådte steder
Ubetrådte stier-nye forbindelser

Det kan være inde mellem træerne, hvor der er ubetrådte steder. Når du går udenfor de stier du normalt følger danner du en ny forbindelse i din hjerne. Du laver et nyt spor. Et område i hjernen får en ny forbindelse og du kan begynde at etablere et tættere netværk og derfor foretage bevidste handlinger, der måske med tiden bliver til store faste stier.

Måske skal du begynde at gå her for at lave et nye spor på vejen til dit mål.

Hvilke stier skal du trampe for at nå det du ønsker dig?

Stierne i din mentale skov er simpelt sagt som din hjernens neurale netværk fungerer. Et stort netværk af stier der forgrener sig ud i alle retninger og efterhånden som de benyttes, danner de et større og stærkere netværk. De stier som er trampet bliver der. Nye stier vil hele tiden trampes og de stier som allerede er lagt forbliver synlige.

Hjernen bruger energi

Når du tænker og handler følger din hjerne helst kendte veje. Ved at følge kendte veje sparer den på energi, som den kan gemme til situationer, hvor den har brug for mere energi. Hver gang du skal træffe en beslutning kræver det energi af din hjerne. Også når beslutningen er mindre f.eks. skal du have kaffe eller ej, hvad skal du spise, eller hvilket tøj du skal have på osv.

De bevidste handlinger kræver altså mere energi af din hjerne end de ubevidste handlinger og rutiner. Og din hjerne elsker det.

Hvad sker der med skoven i coaching?

Gennem coaching arbejder du med stierne i din mentale skov.

Skoven og stierne er i konstant udvikling. Du opdager måske nye steder, at betræde stier eller kommer i tanke om en sti du havde glemt. Måske beslutter du, at tage store støvler på og trampe videre på en mindre sti.

Det kan være at du finder nye ruter – uden om de stier du plejer at følge eller en afstikker fra en sti som går i ring.

Forhindringer din mentale skov

Måske er der noget som blokerer den vej du skal. Du finder en løsning på, hvordan du kommer forbi – eller at forhindringen slet ikke er en forhindring!

Arbejdet med stierne i din mentale skov er en konstant proces, hvor du bliver bedre til at trampe de stier som fører mod dit mål.