Gør op med din fortid

Gør op med din fortid

“Gør op med din fortid”… Måske har du ofte hørt, læst eller fået fortalt det. Hvad betyder det?

For at gøre op med din fortid skal du skal give slip. At hænge fast i fortiden – selvom det måske er dejligt og trygt – undskylder dig for at gøre noget andet.

Hvad giver det dig at hænge fast i fortiden?

Hvornår hænger du fast i fortiden?

Fortidens ruiner

Når du hænger fast i fortiden og din fortids ruiner, kredser du omkring en oplevelse eller situation du har været i. Det kan være en oplevelse som du genfortæller dig selv og andre. En fortælling som sætter sig dybere i dig, hver gang du fortæller og genoplever den. En fortælling som bekræfter dig i din sandhed. Det har du jo historisk belæg for som bekræftes gennem din fortælling.

Måske fortæller du historien til dine venner og din familie, som med en velmenende og empatisk hensigt bekræfter dig i fortællingen. Og fortællingen er sand – for fortællingen er den oplevelse du har haft.

Problemet med historien fra fortiden

Rødderne i fortiden

Problemet med historien fra fortiden er, når din oplevede sandhed begrænser din nutid og fremtid. Når historien har fået lov, at slå dybe rødder hos dig, kan rødderne være svære at hive op igen.

Hænger du for meget fast i fortiden kan du have svært ved at være i nutiden i dag, men også svært ved at lægge planer og opnå det du vil i fremtiden. Med rødderne i fortiden, kan du lægge forhindringer og miste udsynet til de stier som skal forme din fremtid. For du hænger fast og kommer ikke videre.

Ofte er der det med fortællinger at de kan indeholde flere sandheder.

At omskrive historien

Hvad vil det gøre for dig at omskrive historien?

For at omskrive historien bliver du nødt til at udfordre den. Du udfordrer de antagelser og overbevisninger, der følger med historien. Når du udfordrer historien, stiller du også spørgsmålstegn ved sandheden og retter fokus på, om der mon også er andre sandheder.

Hvilke andre sandheder kan der være i fortællingen?

Hvis der var andre involverede, hvad kunne være deres hensigt med de handlinger de foretog? Hvad var din egen hensigt i situationen? Hvilke styrker udviste du og har derfor iboende i dig? Hvad var det der gjorde at du var i stand til at gennemgå det du oplevede? Hvilken oplevelse havde man haft, hvis man så hændelsen udefra og hvad kan du bruge den observation til?

Når historien ændres

Når historien ændres og du gør op med din fortid kan der ske flere ting.

Måske er resultatet er du nu er i stand til at nyde nuet. Måske har du sluttet fred med tidligere hændelser, fordi du ser dem fra et andet sted. Måske har opgøret gjort, at du i dag har det overskud til at planlægge, hvad der skal ske i morgen. Måske har du ved at få styr på dagen i dag fået klarhed over, hvordan fremtiden skal se ud og begynder at lægge strategien for, hvordan du kommer derhen.

Processen med opgøret

I processen med opgøret oplever du måske at du starter med, at sidde stabilt på din historiske gren. Efterhånden som du udfordrer historien, bliver grenen mere usikker og du begynder at miste balancen. På et tidspunkt falder du måske. Du hænger kun med hænderne og til sidst er der kun kradsemærker på grenen fordi du er i frit fald.

Når du omskriver og ændrer historien opdager du måske, at der under grenen er et net. Eller at afstanden til jorden er så lille, at du lander på benene og undgår at slå dig. Måske vokser der vinger ud på ryggen af dig eller du basker med armene og du flyver hen hvor du vil.

Du ved selv, hvad der er målet med, at gøre op med fortiden.

Som coach stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvordan din fortid gavner din fremtid.